תנאי שימוש

הבהרה כללית

בכניסה לאפליקציה או לאתר שטראוס+ בכתובת plus.strauss-group.co.il , וטרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות הרשמה או שימוש במידע כלשהו הקיים באפליקציה או באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן את מדיניות הפרטיות מדיניות הפרטיות שכן הרשמה מהווה הסכמה לכל התנאים הללו. במידה והמשתמש מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, הוא רשאי להשתמש באתר או באפליקציה בהתאם לתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה חלים ביחס למשתמשים הגולשים באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת, לרבות טלפונים סלולאריים ומחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב. לפיכך, בכל מקום בו יש התייחסות לאפליקציה הכוונה היא גם לגולשים באמצעות האתר.

תכני האפליקציה

חברת שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "שטראוס") מציעה למשתמשי האפליקציה, אשר נרשמו לאפליקציה, להרכיב פרופיל אישי או משפחתי ולצבור נקודות עבור מוצרי שטראוס שנרכשו על ידם, באמצעות צילום קבלות הקנייה שלהם שיכללו את מוצרי שטראוס השונים, לממש את הנקודות שנצברו באזור המתנות ולצפות במתכונים.

כתנאי לשימוש באפליקציה, יש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים כגון שם, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון נייד או באמצעות פרופיל הפייסבוק האישי. בתהליך הרישום יישלח למספר הטלפון הנייד הודעת SMS (מסרון) עם קוד אימות.

התנאים המפורטים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות מגדירים את זכויות וחובות המשתמש בעת השימוש באפליקציה. יש לקרוא את תנאי שימוש אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין שטראוס. הרשמה לאפליקציה, מעידה על הסכמת המשתמש לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באפליקציה, לרבות הוראות נוספות שייתכן שיופיעו במהלך תקופת השימוש באפליקציה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מי רשאי להשתמש באפליקציה

האפליקציה מיועדת לשימוש על ידי משתמשים פרטיים בלבד באמצעות פרופיל אישי או משפחתי ולשימוש אישי בלבד (ולא לשימוש מסחרי). כל משתמש רשאי ליצור פרופיל אישי או משפחתי אחד בלבד. שטראוס רשאית שלא לאפשר לאדם מסוים להשתמש באפליקציה או בחלק מן השירותים באפליקציה, גם אם נרשם. בין היתר, שטראוס תהיה רשאית למחוק פרופיל של משתמש אשר יצר יותר מפרופיל אחד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שטראוס תהא רשאית לבטל את זכאות המשתמש להשתמש באפליקציה, בכל עת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

· אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באפליקציה, או בשטראוס, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של שטראוס;

· אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האפליקציה לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

· אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע האפליקציה ו/או נהג בחוסר תום לב במסגרת השימוש באפליקציה;

· אם התבצע שימוש לרעה באפליקציה, לרבות יצירת מספר פרופילים עבור משתמש מסוים ו/או צילום קבלה יותר מפעם אחת ו/או עשיית מניפולציה כלשהי על גבי הקבלה ו/או יצירת פרופיל פיקטיבי ו/או פעולות שנעשו בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בכל שימוש אחר לרעה;

בכל אחד מהמקרים הנזכרים לעיל, אשר בוצעו על ידי משתמש במסגרת פרופיל משפחתי, שטראוס + תהא רשאית לבטל ו/או לחסום את הזכאות לשימוש באפליקציה של הפרופיל המשפחתי לרבות כל הפרופילים המשתייכים אליו.

שימוש על ידי קטינים

לתשומת לב המשתמשים, שטראוס + אינה אוספת תאריך לידה של המשתמשים. משכך, שטראוס + אינה יודעת מה גילאי המשתמשים, לרבות גילאי המשתמשים שבחרו ליצור פרופיל אישי ו/או להצטרף לפרופיל משפחתי, במידה וקטין ביצע רישום לאפליקציה שלא תחת אישור האפוטרופוס, על המשתמש (או אפוטרופוס) לבצע מחיקה של הפרופיל.

צבירת נקודות

במסגרת התכנים הנכללים באפליקציה, יוכלו המשתמשים ליצור פרופיל אישי או פרופיל משפחתי (אדמין) ולצבור במסגרתו נקודות באמצעות צילום קבלות של קנייה שביצעו המשתמשים באחת מנקודות המכירה שהינן רשתות ו/או מכולות נבחרות ו/או סופרים (להלן: "נקודות המכירה"). לאחר צילום הקבלה באמצעות מכשיר הטלפון הסלולרי בממשק האפליקציה, ייצברו לזכות המשתמש נקודות בגין מוצרי שטראוס אשר זוהו בקבלה. הליך זיהוי המוצרים המופיעים בקבלה עשוי להימשך כ-24 שעות ויותר. מובהר כי ניתן יהיה לצבור נקודות רק בגין קבלות עם מספר ברקוד המופיע לצד המוצר שנרכש. הנקודות ייצברו בהתאם לברקוד.

ב-31 לדצמבר בכל שנה תתבצע מחיקה של הנקודות שנצברו עד שנתיים קודם לכן ולא מומשו. כך למשל ב- 31 לדצמבר 2019 יימחקו הנקודות שנצברו עד ל-31 לדצמבר 2017 ולא מומשו.

המשתמש יוכל להמשיך לצבור ולנצל את הנקודות שצבר בשנתיים האחרונות.

נקודות המכירה עשויות להשתנות מעת לעת, בכפוף ליכולת טכנולוגית לפיענוח הקבלה והברקוד בהתאם לקבלה הקיימת בכל נקודת מכירה. שטראוס תעשה מאמץ לקלוט ולפענח קבלות ממספר רב של נקודות מכירה, אך אינה יכולה להתחייב כי ניתן יהיה לפענח את הקבלות מכלל נקודות המכירה.

על המשתמשים לבדוק האם הצילום נקלט ובמקרה של תקלה לפנות לשירות הלקוחות של שטראוס דרך יצירת קשר באפליקציה.

"מוצרי שטראוס" –מוצרי המזון של שטראוס הנמכרים בנקודות המכירה ואשר נושאים את לוגו שטראוס או לוגו עלית. לא ניתן לצבור נקודות בגין המוצרים הבאים: גלידות שטראוס, קרמבו שטראוס. שטראוס רשאית לקבוע מעת לעת כי מוצר מסוים לא יקנה את הזכות לצבור נקודות.

צבירת הנקודות תתבצע בהתאם לערכי ההמרה שיפורטו באפליקציה ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת. מובהר, כי שטראוס רשאית מעת לעת לקבוע ניקוד גבוה או נמוך יותר על מוצר מסוים או על קבוצת מוצרים.

משתמשים שיצרו פרופיל משפחתי יוכלו לצרף לחשבון עד 7 משתתפים נוספים שיוכלו לצלם קבלות קנייה ולצבור נקודות בחשבון המשותף. במקרה שבן משפחה עוזב את הפרופיל המשפחתי, הנקודות שצבר יישארו בפרופיל המשפחתי אותו עזב.

תנאים לצבירת נקודות:

1. ניתן לצלם לכל פרופיל (אישי או משפחתי) עד 3 קבלות קנייה במהלך 7 ימים.

2. באפליקציה ניתן לצלם כל קבלה פעם אחת בלבד.

3. ניתן לצבור נקודות רק בגין קבלות של רכישה שבוצעה על ידי המשתמש ולפרופיל משפחתי על ידי אחד מהמשתתפים שבפרופיל המשפחתי.

4. ניתן לצבור נקודות בגין קבלות של רכישה שנעשתה על ידי משתמשים ולא על ידי בתי עסק/עמותות וכיוב'.

5. באפליקציה ניתן לצלם אך ורק קבלות עליהן מופיעים ברקודים של המוצרים.

6. באפליקציה ניתן לצלם אך ורק קבלות שלא נעשתה מניפולציה על גביהן.

7. באפליקציה ניתן לצלם רק קבלות מקור (לא כולל הודעות זיכוי).

8. ניתן לצלם קבלה עד 30 ימים ממועד ביצוע הרכישה המופיע על הקבלה.

9. כל קבלה שצולמה תקנה לכל היותר 4,000 נקודות.

מובהר כי הליך צילום הקבלות והמרת מוצרי שטראוס לנקודות אינו חף מתקלות או טעויות ואין כל הבטחה כי כל המוצרים שבקבלה ייסרקו באופן תקין וייקלטו באפליקציה וזאת בשל מגבלות הטכנולוגיה. במקרה של תקלה ו/או טעות בצילום הקבלה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של שטראוס דרך יצירת קשר באפליקציה.

אזור המתנות

המשתמשים באפליקציה יוכלו לממש את הנקודות באזור המתנות, בהתאם לכמות הנקודות נצברה לזכותם בפרופיל.

אזור המתנות יכלול מגוון חבילות שי ו/או מתנות שונות, כפי שיתעדכנו מעת לעת לפי שיקול דעתה של שטראוס.

מגוון חבילות השי ו/או המתנות מוצעות לזמן מוגבל ונתונות לשינוי המושפע, בין היתר, מעונות השנה, זמינות במלאי, מהדורות מוגבלות, מוצרים חדשים, חגים וכיוב'.

חבילות שי המכילות מוצרי שוקולד לא יסופקו בחודשים החמים.

בסמוך לחג הפסח יסופקו מוצרים בעלי הכשר לפסח.

תכולת חבילות השי עשוי להשתנות כתלות בזמינות המוצרים במלאי ו/או בהתאם למועדי השנה ו/או מוצרים עם תוקף מוגבל.

אין להעביר ו/או למכור חבילות שי ו/או מתנות ו/או להמחות את זכויות הניצול של שוברים שנרכשו באזור המתנות. שטראוס תהא רשאית לחסום ו/או לבטל את אפשרות מימוש המתנות ו/או שלא לשלוח את חבילות השי בכל מקרה של הפרת תנאי זה.

האפשרות להזמין מתנות באפליקציה מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.

אספקת חבילות השי תיעשה בנקודות חלוקה נבחרות או באמצעות שליחות (בהתאם לבחירת המשתמש ותשלום העלות המוצגת באפליקציה).

פיזור נקודות החלוקה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בשל סגירת סניפים ו/או שיפוצים ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת שטראוס.

משלוח חבילת השי יתבצע תוך כ – 21 ימי עבודה, משלוח מתנות אחרות יתבצע בהתאם למועדי החלוקה של דואר ישראל.

במקרה של פרופיל משפחתי רק מנהל הפרופיל (האדמין) יהיה רשאי לממש את הנקודות שנצברו.

כל פרופיל (אישי או משפחתי) יוכל לממש עד 2 מתנות בחודש קלנדרי אחד.

אחריות

השירות באפליקציה ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים המוצגים באפליקציה אינם מהווים חוות דעת מקצועית. השימוש באפליקציה והסתמכות על תכניה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתתף. לא תהיה למשתתף כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שטראוס בגין האפליקציה, מגבלותיה או התאמתה לצרכים ולדרישות המשתמש.

שטראוס עושה מאמץ לספק למשתמשים שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, שטראוס אינה מתחייבת שהשירות באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאפליקציה - אצל שטראוס או אצל מי מספקיה.

מובהר כי בכל מקרה של מימוש שובר מתנה, שטראוס אינה אחראית באופן כלשהו לפעילויות שמומשו ו/או לטיבן ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמש ו/או מלוויו כתוצאה ממימוש שובר המתנה והאחריות תחול על המשתמש ו/או ספק השירותים בלבד (לפי העניין).

שימוש באפליקציה

  • המשתמש רשאי להשתמש בתכני האפליקציה באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באפליקציה באופן אחר מן האמור בתנאי שימוש אלו, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת של שטראוס לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באפליקציה ולכל תוצאה הנובעת ממנה, חלה על המשתמש בלבד:
  • המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האפליקציה למטרות חוקיות בלבד ובהתאם לתנאי שימוש אלו;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, צילום, העתקה, שכפול או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה;
  • אין להציג תכנים מהאפליקציה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
  • אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
  • אין לקשר לאפליקציה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
  • אין לקשר לתכנים מהאפליקציה, שאינם דף הבית של האפליקציה ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באפליקציה במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באפליקציה. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאפליקציה, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באפליקציה (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באפליקציה, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).
  • שטראוס רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור העמוק לאלתר ולא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי שטראוס בעניין זה.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באפליקציה

במסגרת השימוש באפליקציה, יכול שיוצג בפני המשתמש מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה משטראוס ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, שטראוס אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך שטראוס לא תהא אחראית בגין כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן או נזק הנובעים מהסתמכות על המידע הניתן באפליקציה ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באפליקציה קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי שטראוס, לא תישא שטראוס באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם. שטראוס לא תהיה אחראית לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על תוכנם של האתרים שיגיע אליהם באמצעות האפליקציה.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את שטראוס, או מי מטעמה, במקרה שבו יפר המשתמש את תנאים אלה, או יפעל בקשר עם האפליקציה בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או במקרה שתוגש תביעה כנגד שטראוס על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצע המשתמש בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, לרבות, זכויות היוצרים, הינם רכושה של שטראוס בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לשטראוס להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "שטראוס" "שטראוס+" ו"שטראוס שלי" וכן שם המתחם (Domain name) של האפליקציה, סימני המסחר המופיעים באפליקציה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובה הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור מוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באפליקציה, לרבות קוד המחשב של האפליקציה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משטראוס או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באפליקציה, בבסיס הנתונים באפליקציה והשירותים המופיעים באפליקציה או בפרטים אחרים המתפרסמים באפליקציה בלא קבלת הסכמתה של שטראוס מראש ובכתב.

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

שטראוס יכולה לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, את מבנה האפליקציה, מראה ועיצוב, את היקפה וזמינות השירותים שבה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה ובשירותים הנכללים בה - הכול, בלא צורך להודיע על כך מראש, אלא אם נקבע אחרת בהתאם לדין. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שטראוס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

התנאים המעודכנים יחייבו את משתמשי האפליקציה החל ממועד פרסומם.

במקרה של שינוי בתנאי השימוש המחייבים עדכון בהתאם לדין, תשלח הודעה למשתמש באמצעות התראות באפליקציה (בכפוף להרשאות בהגדרות האפליקציה אצל כל משתמש) ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במסרון בהתאם לפרטים שהתקבלו מהמשתמש בשלב ההרשמה לאפליקציה או במועד מאוחר יותר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שטראוס רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באפליקציה, כולם או מקצתם. שטראוס תפרסם באתר או באפליקציה הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים שטראוס תהיה רשאית למחוק את המידע שנאסף באפליקציה בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באפליקציה ו/או באתר, על השתתפות בתוכנית ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

פנה אלינו

אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן או דרך יצירת קשר באזור האישי באפליקציה ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם, או לפי הפרטים שלהלן: מייל: service@strauss-group.com טלפון: 6860*

עדכון אחרון : נובמבר 2019

Loading icon